Okategoriserade

Det har kommit önskemål om att anmälningslista för tävlingar skall komma upp tidigare i klubbstugan. Det har vi tagit till oss och skall försöka anslå ny anmälningslista efter varje tävling om kommande tävling. Hela tävlingskalendern finns på hemsidan så alla kan planera sina aktiviteter, det går även att anmäla sig till tävlingar via ”min golf”.
Med vänlig hälsning
Styrelsen