Priser/greenfee

Spel på bana:  150 kr

Flygstadens Golfklubb är med i samarbetet gällande Hallands Greenfee.

Hallands Greenfee 100 kronor

http://www.hgdf.se/startsida/hgdf/hallandsgreenfee

Spel med medlem i Flygstadens Golfklubb får reducerad greenfee.

Range:  46 bollar 20 kronor (pollett) och 23 bollar 10 kronor.

Range-kort: Gäller endast fullvärdiga medlemmar som kan lösa fria rangebollar/säsong 350 kr.

Hyra golfbil: läkarintyg krävs för hyra golfbil, skall bokas via mejl. Kostnad 100 kr.