Styrelse och förtroendevalda 2024

Styrelse 2024

styrelse(snabel-a)flygstadengk.se

Per-Olof Ejresund
Ordförande

Patrik Johnsen Amhliden
Sekreterare

Ulf Björklund
Vice Ordfördande

Krister Amhliden
ledamot

Bodil Ejresund
Kassör

Eva Karlsson
Suppleant

Christer Laos
Suppleant

Valberedning säsong 2024/2025

Per Pettersson

Leif-Inge Bengtsson

Verksamhetsrevisorer

Sune Andersson

Gunilla Månsson