Information från Årsmötet 2016

Okategoriserade

Då var årets Årsmöte 2016 för Flygstadens Gk avklarat och ett stort tack till de medlemmar som kom och deltog.
Ett härligt engagemang från alla deltagare gällande idéer och tankar för Flygstadens Gk under 2016.

Medlemsdag/städdag kommer i år att bli lördagen den 2 april, tag med en kratta och gott humör så ordnar vi resten.

Anläggningen förväntas öppna till påsk, långfredagen blir premiärdag och troligtvis kommer vår nya kanslist att vara på plats.

Ni som har valt fria range-bollar säsong 2016 kan hämta ut era range-kort i kansliet fr o m långfredagen.

Hälsar alla ni som anmält er till grönt-kort kurser i år hjärtligt välkomna till föreningen.

Ca 10 procent av medlemmarna kom till årets årsmöte vilket är en bra siffra.
Efter att styrelsen redogjort för säsong 2015 samt lagt fram budget och verksamhetsförslag för 2016 så har vi en ny styrelse.
Den nya styrelsen för 2016 består av:

Per-Olof Ejresund, ordförande
Bo Stålheden, vice ordförande
Ann-Helene Johannesson, sekreterare
Bodil Ejresund, Kassör
Ulf Björklund
Christer Laos
Aarre Tossavainen

Hjärtligt Välkomna till en golfsäsong 2016!

Hälsningar Styrelsen